สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด HOT NEWSDownload

     

ประกาศ !! เรื่องการเบิกจ่ายขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี่ (Stent) ปีงบประมาณ 2559


ประกาศ !! เรื่องการเบิกจ่ายขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี่ (Stent) ปีงบประมาณ 2559
 pintip.g   

Project Manager : พิณทิพย์ กึนพันธ์
044-248870-4 #5664, 084-439-0103
pintip.g@nhso.go.th
01/10/2558 11:14 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875