สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด FACTSHEETDownload

     

สรุปผลงานตรวจคัดกรองสุขภาพผู้ต้องขังเรือนจำ ปี 2558


สรุปผลงานตรวจคัดกรองสุขภาพผู้ต้องขังเรือนจำ ปี 2558 (ณ 30 กย.58)
 supapan.k   

Project Manager : สุภาพรรณ กิตติวิศิษฎ์
044-248870-4 #5671, 089-949-1846
supapan.k@nhso.go.th
16/10/2558 16:38 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875