สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด DOWNLOADDownload 1

     

แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุม Coding Audit ครั้งที่ 2


แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุม Coding Audit ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2559
 patraporn.s   

Project Manager : ภัทราพร โสมาบุตร
044-248870-4 #-, 090-197 5181
patraporn.s@nhso.go.th
05/02/2559 09:52 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875