สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด HOT NEWSDownload

     

แจ้งแนวทางแผนไทยปี 60 และขอสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการจัดสรรงบแผนไทย


หนังสือ สปสช.5.34/ว.331 ลว. 21 ต.ค. 59 เรื่อง แจ้งแนวทางแผนไทยปี 60 และขอสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการจัดสรรงบแผนไทย
 pongpaka.p   

Project Manager : พงศ์ผกา ภัณฑลักษณ์
044-248870-4 #5670, 090-8808234
pongpaka.p@nhso.go.th
26/10/2559 13:51 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875