สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด HOT NEWSDownload

     

จ้างเหมาบริการจัดธุรกรรมทางการเงิน งานสนับสนุนทั่วไป งานพัสดุ


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีความประสงค์ต้องการจ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปจัดธุรกรรมทางการเงิน งานสนับสนุนทั่วไป งานพัสดุ 1 อัตรา ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 31 พ.ค.2560 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกาศที่แนบมาพร้อมด้วยนี้
 thanapat.m   

Project Manager : ธนภัทร มาศมนัส
044-248870-4 #5676, 086-582-1377
thanapat.m@nhso.go.th
03/11/2559 14:02 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875