สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด DOWNLOAD


     

ดาวน์โหลดเอกสาร ประชุมชี้แจง Claim ปี 59 วันที่ 17-18 พ.ย. 59 โรงแรมวีวัน !!


ดาวน์โหลดเอกสาร ประชุมชี้แจง Claim ปี 59 วันที่ 17-18 พ.ย. 59 โรงแรมวีวัน !!
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/0B5nVA699DahpRlJ5dGZuUlMwZkE?usp=sharing


 santawee.k   

Project Manager : สัณทวี เข็มขัด
044-248870-4 #5658, 090-197-5228
santawee.k@nhso.go.th
16/11/2559 11:05 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875