สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด DOWNLOAD


     

แจ้งข้อมูลผู้ใช้งานในระบบทะเบียนที่ไม่เข้าใช้งานเกิน 180 วัน (NHSO Authentication)


สปสช. เขต 9 นครราชสีมา ขอส่งข้อมูลผู้ใช้งานในระบบทะเบียนที่ไม่เข้าใช้งานเกิน 180 วัน
ในส่วนของระบบตรวจสอบสิทธิ NHSO Authentication

เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยบริการ ตรวจสอบและแจ้ง user ที่ไม่เข้าใช้งานระบบได้รับทราบ
ซึ่งรายชื่อ user ดังกล่าว หากไม่ต้องการให้ตัดสิทธิ สามารถต่อสิทธิได้โดย Authentication ด้วยบัตรประชาชน SMC เข้าใช้งานระบบ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม นี้ค่ะ

ไฟล์ excel ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 chanokchut.y   

Project Manager : ชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์
044-248870-4 #5668, 085-859-8488
chanokchut.y@nhso.go.th
02/12/2559 14:18 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875