สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด DOWNLOAD


     

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงงานลงทะเบียนฯ ปี 2560


เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและกำกับติดตามผลงานการลงทะเบียนสิทธิ ปีงบประมาณ 2560

21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม สสจ.สุรินทร์
22 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม สสจ.นครราชสีมา
26 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค
5 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม สสจ.บุรีรัมย์

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ...

 chanokchut.y   

Project Manager : ชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์
044-248870-4 #5668, 085-859-8488
chanokchut.y@nhso.go.th
31/12/2559 23:05 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875