สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด DOWNLOADDownload 1

     

แบบขอ username seamless 4 DMIS


แบบขอ username seamless 4 DMIS
 arunruch.k   

Project Manager : อรุณรัศม์ กุนา
044-248870-4 #5672, 090-197-5223
arunruch.k@nhso.go.th
11/01/2560 17:35 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875