สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด HOT NEWSDownload

     

แจ้งโอนเงินรายหัว OP/PP สำหรับหน่วยบริการ สังกัด สป.สธ ครั้งที่ 2 ร้อยละ 50 โอนเมื่อ 20 มกราคม 2560!!!


แจ้งโอนเงินรายหัว OP/PP สำหรับหน่วยบริการ สังกัด สป.สธ ครั้งที่ 2 ร้อยละ 50 โอนเมื่อ 20 มกราคม 2560 ทั้งนี้ หน่วยบริการสังกัด สป.สธ ได้รับการจัดสรร ครบ 100% แล้ว สำนักงานโอนไปยังหน่วยบริการแล้วในวันนี้ (20/01/60) รายละเอียดราย cup ตามไฟล์แนบหน่วยบริการตรวจสอบการโอนได้จาก รายงานการโอนเงิน สปสช.
 santawee.k   

Project Manager : สัณทวี เข็มขัด
044-248870-4 #5658, 090-197-5228
santawee.k@nhso.go.th
20/01/2560 10:56 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875