สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด DOWNLOADDownload 1

     

สไลด์บรรยาย ชี้เจงการเงินกองทุน 27 มีนาคม 60 !!


หน่วยบริการสามารถดาวน์โหลดเอกสารบรรยายผ่าน เว็บ สปสช เขต โคราช หัวข้อดาวน์โหลด หรือ สแกน QR CODE ผ่าน ไลน์ หรือ ผ่าน สมาร์ทโฟน ล่วงหน้า เพื่อประกอบการบรรยาย ทั้งนี้ สปสช.จะไม่ หรือผ่านลิงค์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/0B5nVA699DahpYTREZlFWT09UOTg?usp=sharing


 santawee.k   

Project Manager : สัณทวี เข็มขัด
044-248870-4 #5658, 090-197-5228
santawee.k@nhso.go.th
09/03/2560 13:38 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875