สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด DOWNLOAD


     

เอกสารประกอบการประชุมขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนหน่วยเบิกจ่ายตรงสิทธิอปท.ในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 2/2560 (4 เมษายน 2560)


การประชุมขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนหน่วยเบิกจ่ายตรงสิทธิอปท.ในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ โรงแรมแคนทารี่ โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่ LINK !!
 chanokchut.y   

Project Manager : ชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์
044-248870-4 #5668, 085-859-8488
chanokchut.y@nhso.go.th
04/04/2560 17:22 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875