สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด DOWNLOAD


     

เอกสารประกอบการประชุมประชุมชี้แจงเกณฑ์แนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 21 เม.ย. 60


ประชุมชี้แจงเกณฑ์แนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 21 เม.ย. 60 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมแคนทารี โคราช จ.นครราชสีมา
    ดาวน์โหลด
  1. สไลด์บรรยาย
  2. แนวทางการตรวจประเมินหน่วยบริการประจำ, หน่วยบริการปฐมภูมิ และหน่วยร่วมให้บริการ
  3. แนวทางการตรวจประเมินหน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป

 anit.b   

Project Manager : อานิตย์ โรจนอภิพัฒน์
044-248870-4 #5673, 090-197-5229
anit.b@nhso.go.th
17/04/2560 11:41 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875