สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด DOWNLOAD


     

แบบตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561


    ดาวน์โหลด
  1. หน่วยบริการปฐมภูมิ
  2. หน่วยบริการประจำ
  3. หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ

 anit.b   

Project Manager : อานิตย์ โรจนอภิพัฒน์
044-248870-4 #5673, 090-197-5229
anit.b@nhso.go.th
08/05/2560 11:19 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875