สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด HOT NEWS


     

การรับข้อเสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นทั่วไป เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 60 โดย สปสช.เขต 9 นครราชสีมา


คลิ๊กเพื่อเพิ่มข้อเสนอแนะได้ที่นี่
 supannee.c   

Project Manager : สุพรรณี ชูเวช
044-248870-4 #5657, 098-2797696
supannee.c@nhso.go.th
15/05/2560 15:28 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875