สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด DOWNLOAD


     

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่28มิถุนายน2560 ที่ รร.สีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา


    ดาวน์โหลด
  1. การบริหารจัดการของท้องถิ่น
  2. การบริหารจัดการงบประมาณกองทุนLTC
  3. ผนวก ข_ตัวอย่างเอกสาร

 sakulrat.a   

Project Manager : สกุลรัตน์ อภัยศรี
044-248870-4 #5665, 098-2797698
sakulrat.a@nhso.go.th
28/06/2560 13:05 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875