สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด DOWNLOADDownload 1

     

แจ้งการจัดสรรงบประมาณการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค QOF & PPA ปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 2


แจ้งการจัดสรรงบประมาณการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค QOF & PPA ปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 2 1.หนังสือแจ้งการโอนเงิน 2.ผลงาน-งบจัดสรร QOF ปี 60 งวด2_On web 3.factsheet QOF-60_P1.จริงdoc
 tunyamai.c   

Project Manager : ธันยมัย ฉันทวี
044-248870-4 #5667, 098-279-7695
tunyamai.c@nhso.go.th
28/08/2560 10:58 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875