สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุม EMA เฟส 2 ปี 60 สำหรับ ***คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนเขต ตามรายชื่อ แนบ


วันที่ 27/02/2560 - 27/02/2560 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ เยือง เทอมินอล21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 20/02/2560 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนเขต จำนวน 47 ท่าน ตามรายชือแนบ
รายละเอียดเพิ่มเติม : ****เฉพาะคณะกรรมการ ให้เบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง ที่พัก จาก สปสชดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20160316161327.jpg   

Project Manager : ภัทราพร โสมาบุตร
044-248870-4 #-, 090-197 5181
patraporn.s@nhso.go.th
07/02/2560 17:12 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875