สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมชี้แจงหน่วยบริการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตผ่านทางช่องท้อง(การบริหารจัดการน้ำยาล้างไตทางช่องท้องครบวงจร) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐


วันที่ 27/02/2560 - 28/02/2560 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรม ชาโต เดอ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 23/02/2560 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : หน่วยบริการเป้าหมาย แห่งละ ๕ คน ประกอบด้วย พยาบาลล้างไตทางช่องท้อง เภสัชกร พยาบาลเยี่ยมบ้าน จนท.รพ.สต และ อสม.ดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20160319141334.jpg   

Project Manager : อรุณรัศม์ กุนา
044-248870-4 #5672, 090-197-5223
arunruch.k@nhso.go.th
14/02/2560 11:33 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875