สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการจ่ายเงินกองทุน สปสช. และระบบการโอนเงินโดยการมีส่วนร่วมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เน้น จนท.การเงินบัญชี)


วันที่ 27/03/2560 - 27/03/2560 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมฟอร์จูนราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 24/03/2560 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : จำนวน ๒ คน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน และเจ้าหน้าที่จากงานประกันสุขภาพ จำนวน ๑ คน
รายละเอียดเพิ่มเติม : **รพ.ละ ๒ คน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ คน และเจ้าหน้าที่จากงานประกันสุขภาพ จำนวน ๑ คนดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20141121135408.jpg   

Project Manager : สัณทวี เข็มขัด
044-248870-4 #5658, 090-197-5228
santawee.k@nhso.go.th
28/02/2560 17:48 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875