สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

News


03/06/2560 เอกสารเตรียมความพร้อมประชาพิจารณ์ ฉบับ PDF3 ฉบับ () สัณทวี
01/06/2560 แจ้งรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ Smart Card Reader () ชนกฉัตร
15/05/2560 การรับข้อเสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นทั่วไป เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 60 โดย สปสช.เขต 9 นครราชสีมา () สุพรรณี
21/04/2560 แนวทางและยอดจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี 60 (ประชาชน) () พงศ์ผกา
18/04/2560 แจ้งจัดสรรงบแพทย์แผนไทยปี 2560 () พงศ์ผกา
14/02/2560 แจ้งจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพบริการปี 2560 งวดที่1 ()
20/01/2560 แจ้งโอนเงินรายหัว OP/PP สำหรับหน่วยบริการ สังกัด สป.สธ ครั้งที่ 2 ร้อยละ 50 โอนเมื่อ 20 มกราคม 2560!!! () สัณทวี
03/11/2559 จ้างเหมาบริการจัดธุรกรรมทางการเงิน งานสนับสนุนทั่วไป งานพัสดุ () ธนภัทร
26/10/2559 แจ้งแนวทางแผนไทยปี 60 และขอสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการจัดสรรงบแผนไทย () พงศ์ผกา
25/10/2559 แจ้งการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวปี 60 วันที่โอน 25 ตุลาคม 2559 !!! () สัณทวี
19/10/2559 รายการห้องสำหรับผู้เข้าพักอบรมฟื้นฟู 2560 รุ่นที่ 1-3 () ภัทราพร
14/10/2559 แจ้งการโอนเงิน การจัดสรรงบประมาณ OP/PP Individual Data ครั้งที่ 2/2559 () ชนกฉัตร
08/10/2559 แจ้งตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการ ปี 2560 (ปรับใหม่) () สุภาพรรณ
07/10/2559 เชิญประชุมวางแผนการจัดบริการผ่าตัดต้อกระจก () อรุณรัศม์
06/10/2559 ขอเชิญหน่วยบริการแจ้งความประสงค์ผ่าตัดต้อกระจก 2560 () อรุณรัศม์
03/10/2559 แจ้งการโอนเงิน P4P หน่วยบริการรับส่งต่อ งวดที่ 2 () พิณทิพย์
30/09/2559 แบบประเมินตนเองของหน่วยไตเทียม ปี 2560 () อรุณรัศม์
28/09/2559 แจ้งรายชื่อหน่วยบริการให้บริการผ่าตัดต้อกระจกปี2560 ()
28/09/2559 แจ้งจัดสรรงบ PPA ปี 2559 งวดที่ 3 () สุภาพรรณ
16/09/2559 แจ้งโอนเงินจัดสรรปิดผลงาน OP,IP สำหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ วันที่โอน 16 ก.ย.59 () สัณทวี
15/09/2559 ประกาศการให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกปี 2560 ()
12/09/2559 แจ้งจัดสรรค่าบริการตามผลงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี 2558 (งวด 2) () พงศ์ผกา
05/09/2559 ประกาศรายชื่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกันเอง เป็น อปสข. ()
29/08/2559 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ประจำปีงบประมาณ 2560 () ธนภัทร
29/08/2559 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานโดยวิธีเปรียบเทียบราคา () ธนภัทร
29/08/2559 ประกาศรับสมัคร ผ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขต 9 นครราชสีมา เพื่อเป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ของเขต () วันทา
25/08/2559 แจ้งจัดสรรงบแพทย์แผนไทยปี 2559 (B เกณฑ์ผลงานบริการ) + ผลงานรายไตรมาส () พงศ์ผกา
25/07/2559 แจ้งจัดสรรงบ PPA ปี 2559 งวดที่ 2 () สุภาพรรณ
13/07/2559 แจ้งจัดสรรงบแพทย์แผนไทยปี 2559 (A เกณฑ์ศักยภาพ) () พงศ์ผกา
12/07/2559 แจ้งจัดสรรงบ QOF ปี 2559 งวดที่ 2 () สุภาพรรณ
21/06/2559 แจ้งการปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี () พงศ์ผกา
17/06/2559 หนังสือแนวทาง EPI นักเรียนปี 2559 () พงศ์ผกา
15/06/2559 แจ้งเกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ () พงศ์ผกา
15/06/2559 การเปลี่ยนแปลงยา Docetaxel () พงศ์ผกา
08/06/2559 แจ้งจัดสรรค่าการจัดบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี 2559 () พงศ์ผกา
26/05/2559 ติดตามรายงานการจัดบริการ FCT ปี 2558 (ครั้งที่ 2) () สุภาพรรณ
04/05/2559 โครงการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ช้า () พูนชัย
03/05/2559 แจ้งการโอนเงิน การจัดสรรงบประมาณ OP/PP Individual Data ครั้งที่ 1/2559 () ชนกฉัตร
12/04/2559 ยอดจัดสรรวัคซีน Flu (ประชาชน) และแนวทางดำเนินงานปี 59 () พงศ์ผกา
30/03/2559 ประกาศตัวชี้วัด QOF ปีงบประมาณ 2560 () สุภาพรรณ
22/03/2559 แจ้งโอนจัดสรรขั้นต่ำปี 59 งวดที่ 3 (จัดสรรครบขั้นต่ำ) โอนวันที่ 28 มี.ค. 59 () สัณทวี
26/02/2559 ชี้แจงการจัดสรรงบ QOF ปี 2559 งวด1 ข้อ 4.1 (ASU) () สุภาพรรณ
18/02/2559 แจ้งแนวทางสนับสนุนงบโรคเรื้อน ปี 2559 () สุภาพรรณ
18/02/2559 แจ้งจัดสรรงบ QOF ปี 2559 งวดที่ 1 () สุภาพรรณ
17/02/2559 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญห่การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น () สุภาพรรณ
17/02/2559 แจ้งแนวทางการสนับสนุนงบ PPA ปี 2559 () สุภาพรรณ
04/02/2559 ประกาศจ้างบันทึกผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน () ธนภัทร
08/01/2559 แนวทางการบริหารงบแพทย์แผนไทยปี 2559 () พงศ์ผกา
06/01/2559 รายการและราคายาเคมีบำบัดสำหรับการจ่ายชดเชยกรณีการรักษาโรคมะเร็งปี 2559 () พงศ์ผกา
30/12/2558 แจ้งแนวทาง QOF ปี 59 (ฉบับเพิ่มเติม ตัวชี้วัดพื้นที่) () สุภาพรรณ
25/12/2558 การปรับปรุงสถานะ ED/NED ใน drug catalog () พงศ์ผกา
28/11/2558 แจ้งการโอนเงิน ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการ ในพื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย !! โอนงบประมาณ 25 พ.ย. 58 () สัณทวี
19/11/2558 รับสมัครงาน คนพิการ () ธนภัทร
19/11/2558 รับสมัครงาน คนพิการ () ธนภัทร
19/11/2558 รับสมัครงาน คนพิการ () ธนภัทร
10/11/2558 แจ้งการโอนเงินเหมาจ่ายรายหัวล่วงหน้า สำหรับหน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัด และเอกชน (โอนวันที่ 30 ตุลาคม 58) () สัณทวี
05/11/2558 แจ้งแนวทาง QOF ปี 59 () สุภาพรรณ
03/11/2558 เชิญประชุมรับฟังการชี้แจงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านธุรกรรมการเงินกองทุนฯ 1 ธันวาคม 58 !!!! (งาน claim+การเงิน รพ.) () สัณทวี
28/10/2558 แจ้งการโอนเงิน การจัดสรรงบประมาณ OP/PP Individual Data ครั้งที่ 2/2558 () ชนกฉัตร
19/10/2558 แจ้งโอนงบจัดสรรขั้นต่ำปี 59 ไปพลางก่อน (โอน 20 ตุลาคม 58) !!!! () สัณทวี
01/10/2558 ประกาศกองทุนปีงบประมาณ 2559 ฉบับ ลงนาม !!! () สัณทวี
01/10/2558 ประกาศ !! เรื่องการเบิกจ่ายขดลวดค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี่ (Stent) ปีงบประมาณ 2559 () พิณทิพย์
30/09/2558 เชิญประชุมชี้แจงงบกองทุนปี 2559 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 !!!!! () พรพิศ
29/09/2558 แจ้งจัดสรรจริงปิดงบปี 58 โอนเงินวันที่ 29 กันยายน 2558 !!! () สัณทวี
24/09/2558 แจ้งการโอนเงิน การจัดสรรงบประมาณ OP/PP Individual Data ครั้งที่ 1/2558 () ชนกฉัตร
10/09/2558 ประกาศเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร มัลติฟังก์ชั่นประจำปีงบประมาณ 2559 () ธนภัทร
07/09/2558 สรุปการจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการหน่วยรับส่งต่อ P4P งวด 2 ปี 58 () พิณทิพย์
07/09/2558 แจ้งจัดสรรงบแพทย์แผนไทยตามเกณฑ์เพิ่มเติม (งวด2) () พงศ์ผกา
07/09/2558 แจ้งผลงาน/งบจัดสรร ตามเกณฑ์ คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF) ปี 2558 () สุภาพรรณ
07/08/2558 แจ้งการโอนงบ Basic Payment ตามคาดการณ์ผลงาน OP cap ,PP cap โอน 7 สิงหาคม 2558 () สัณทวี
05/08/2558 เกณฑ์เพิ่มเติมงบแพทย์แผนไทยปี ๒๕๕๘ () พงศ์ผกา
04/08/2558 ผลการดำเนินงานให้วัคซีน dT เฉลิมพระเกียรติ (ข้อมูล ณ 18 ก.ค. 58) () พงศ์ผกา
29/06/2558 แจ้งโอนงบเหมาจ่ายรายหัว Basic payment ให้ครบขั้นต่ำที่ หน่วยบริการ สป สธ จะได้รับ (โอน 30 มิ.ย. 58) () สัณทวี
17/06/2558 แจ้งโอนเงิน งบ PP non UC (วันที่โอน 17 มิ.ย. 58) () สัณทวี
16/06/2558 รายงานยอดสะสมการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่_สัปดาห์ที่ 6 1พค.-14มิย.58) () พงศ์ผกา
09/06/2558 แจ้งแก้ไขคู่มือเกณฑ์ชี้วัดคุณภาพหน่วยบริการรับส่งต่อ ปี 2558 () พิณทิพย์
26/05/2558 แนวทางกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปี 2558 () พงศ์ผกา
25/05/2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกันเองเป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต () วันทา
17/05/2558 จัดสรรค่าบริการตามผลงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่งวด 1/2558 () พงศ์ผกา
15/05/2558 ประกาศขยายเวลารับสมัครเข้ารับการคัดเลือกกันเองเป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดัยเขต () วันทา
15/05/2558 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบาดวิทยา () พิณทิพย์
15/05/2558 จัดสรรงบแพทย์แผนไทยงวด 1/2558 () พงศ์ผกา
15/05/2558 แจ้งยอดจัดสรรวัคซีนและงบบริหารจัดการไข้หวัดใหญ่ปี 58 () พงศ์ผกา
11/05/2558 สรุปผลงานการให้บริการผู้ป่วยใน 2 ไตรมาส ปีงบประมาณ 2558 () ชนกฉัตร
01/05/2558 ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกกันเองเป็นอนุกรรมการ หลักประกันสุขภาพระดับเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๙ นครราชสีมา ()
30/04/2558 ขอเชิยเข้าร่วมโครงการ CKD Clinic 2558 () อรุณรัศม์
29/04/2558 เชิญประชุมแนวทางการเตรียมการรับการตรวจจาก สตง.วันที่ 18 พ.ค. 58 รร.พูลแมน ขอนแก่น () พรพิศ
10/04/2558 แจ้งโอนงบเหมาจ่ายรายหัวจัดสรรขั้นต่ำให้แก่หน่วยบริการ ครั้งที่ 2 โอนวันที่ 10 เมษายน 58 !!! () สัณทวี
10/04/2558 ขยายเวลาการยื่นขออุทธรณ์ การตรวจสอบเวชระเบียน รวมศูนย์ 2/2558 () ชนกฉัตร
27/03/2558 แจ้งโอนงบเหมาจ่ายรายหัวจัดสรรขั้นต่ำให้แก่หน่วยบริการ โอนวันที่ 27 มีนาคม 58 !!! () สัณทวี
27/03/2558 จัดสรรงบค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558 !! โอน 23 มีนา 58 () สัณทวี
27/03/2558 แจ้งการจัดสรรงบ Hardship ปี 2558 !!! โอน 23 มีนาคม 58 () สัณทวี
19/03/2558 ปิดระบบโปรแกรม NAP Plus ชั่วคราว ()
09/03/2558 ประกาศฯ กำหนดหน่วยงานรับคำขอลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำ () ชนกฉัตร
06/03/2558 ขยายเวลาการอุทธรณ์ การตรวจสอบเวชระเบียน รวมศูนย์ 1/2558 () ชนกฉัตร
02/03/2558 แจ้งแนวทางการบริหารงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF) ปี 2558 (ฉบับเพิ่มเติม ตัวชี้วัดพื้นที่) () สุภาพรรณ
10/02/2558 ขอแสดงความยินดี กับโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล EAC Excellence Award 2014 &รางวัล Peer recognition Award 2014 () พิณทิพย์
16/01/2558 แจ้งแนวทางการบริหารงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF) ปี 2558 และ การจัดสรรงบล่วง (งวดที่ 1) () สุภาพรรณ
09/01/2558 รายงานการโอนเงิน Asthma&COPD ปี 2557 () พิณทิพย์
29/12/2557 แจ้งจัดสรร OP cap และ PP cap จัดสรรจริงประจำเดือน ตุลา-ธันวา โอนงบ 29-30 ธันวาคม 57 ()
24/12/2557 ประกาศแล้ว ผลการประกวดเครือข่ายดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2557 () พิณทิพย์
26/11/2557 การส่งข้อมูลขอรับค่าบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น () พูนชัย
05/11/2557 ประชาสัมพันธ์เชิญประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แพทย์และทีมสหวิชาชีพ \"หมอกับการสร้างสังคมที่ดูแลคนทุกช่วงวัย : Family Practice across the life span\" (ฟรีค่าลงทะเบียน) () สุภาพรรณ
22/10/2557 แจ้งจัดสรรงบทดรองจ่ายปี 58 (Prepaid งวด1) โอนวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 () สัณทวี
14/10/2557 ประกาศ ผลการขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชนเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯเขต9 () พูนชัย
10/10/2557 การจัดสรรงบประมาณ OP/PP Individual Data 2557 ()
09/10/2557 ประกาศขึ้นทะเบียนเครือข่าย 9 ด้าน () พูนชัย
09/10/2557 หนังสือแจ้งผลงาน P4P หน่วยรับส่งต่อปี 2557 โอนเงินงวด 2 () พงศ์ผกา
09/10/2557 แจ้งโอนเงินแพทย์แผนไทย (ยาสมุนไพร) งวด 4/2557 () พงศ์ผกา
10/08/2557 แจ้งผลงาน TB 57 ไตรมาส 3 (LAB+Workload) อ้างอิงผลงานจาก TB DATA HUB (219)
09/08/2557 แจ้งรายงานผลการให้บริการผู้ป่วยเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาส3 ปี2557 (ข้อมูล ณ 7 ก.ค.57) (119)
01/08/2557 ปรับการให้วัคซีน MMR เข็ม 2 จากเด็ก 7 ปี (ป.1) เป็น 2 ปีครึ่ง (238) พงศ์ผกา
01/08/2557 รหัสวัคซีน MR/MMR เด้ก ป.1 และ 2 ปีครึ่ง (245) พงศ์ผกา
24/07/2557 31กค.วันสุดท้ายของการบันทึกความต้องการถุงยางอนามัยปี58 (178)
24/07/2557 แจ้งจัดสรรจริงตามผลงานปีงบประมาณ 2556 ของจังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ !!! (โอนวันที่ 22 กรกฏาคม 2557) (465) สัณทวี
21/07/2557 แจ้งปรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการ flu ปี 57 (176) พงศ์ผกา
18/07/2557 แจ้งจัดสรรล่วงหน้า Prepaid 57 งวดที่ 4.2 ครั้งที่1 !!! (โอนวันที่ 18 กรกฏาคม 2557) (305)
07/07/2557 แจ้งขยายระยะเวลาการส่งข้อมูลTB ผ่าน TB DATAHUB เป็นวันที่ 14 กค. 2557 (78)
01/07/2557 ขอความร่วมมือ เทศบาล/อบต. ส่งสำเนาเลขที่บัญชีธนาคาร เพื่อรับโอนเงินกรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลฯ สิทธิ อปท. (159) สุพรรณี
30/06/2557 แจ้งผลการดำเนินงาน/การจัดสรรงบ QOF ด้านที่ 3 (การพัฒนาองค์กร) (245) สุภาพรรณ
30/06/2557 แจ้งจัดสรรล่วงหน้า Prepaid 57 งวดที่ 4.1 !!! (โอนวันที่ 30 มิถุนายน 2557) (497)
26/06/2557 ขอเชิญประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย (Thai Medicines Terminology - TMT) ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ (178) พรพิศ
26/06/2557 ข้อมูลติด C/Deny ในระบบ e-Claim แยกรายจังหวัด (114)
23/06/2557 แจ้งเปิดระบบ VMI เพื่อบันทึกความต้องการถุงยางอนามัย ปี 58 (35)
16/06/2557 รายงานผลงาน TB 57 ไตรมาส 2 (LAB+Workload) (56)
15/06/2557 รายงานผลการชดเชยการให้บริการผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ปี57 ไตรมาส2 (92)
11/06/2557 ความคงตัวของเซรุ่มงูที่ผลิตโดยสภากาชาดไทย (70) พงศ์ผกา
04/06/2557 แผนส่ง flu รอบ 2 (132) พงศ์ผกา
30/05/2557 สถานการณ์ การให้บริการผู้ป่วย Stroke สิทธิ UC เขตนครชัยบุรินทร์ ปี 56-57 (132) พิณทิพย์
12/05/2557 แนวทาง EPI นักเรียนปี 2557 (429) พงศ์ผกา
08/05/2557 แจ้งยกเลิกการสนับสนุนยา Indinavir (137)
29/04/2557 สธ. แจ้งแนวทางดำเนินงานวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปี 2557 (168) พงศ์ผกา
29/04/2557 ปริมาณจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปี 2557 (ประชาชนกลุ่มเสี่ยง) (286) พงศ์ผกา
29/04/2557 ปริมาณสำรองเซรุ่มต้านพิษงู (Initial Stock) แยกรายหน่วยบริการ (159) พงศ์ผกา
24/04/2557 เชิญชวนสมัคร "รางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น ประจำปี 2557" (204)
17/04/2557 แจ้งการจัดสรร ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) โอน 31 มีนาคม 57 (378)
11/04/2557 แจ้งจัดสรรล่วงหน้า Prepaid 57 งวดที่ 3 เพิ่มเติม 15 แห่ง !!! (โอนวันที่ 8 และ 11 เมษายน 57) (236)
04/04/2557 แนวทางบริหารการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2557 และขอให้แจ้งปริมาณจัดสรรวัคซีนรายหน่วยบริการ (169) พงศ์ผกา
27/03/2557 แจ้งจัดสรรล่วงหน้า Prepaid 57 งวดที่ 3 !!! (โอนวันที่ 31 มีนาคม 2557) (465)
24/03/2557 แจ้งรายงานผลการให้บริการผู้ป่วยเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาส1 ปี2557 (88)
11/03/2557 หนังสือแจ้งคุ่มือแนวทาง QOF ปี 2557 (ฉบับเพิ่มเติม) (346) สุภาพรรณ
10/03/2557 ประชาสัมพันธ์ให้เภสัชกรสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์เวชปฏิบัติครอบครัว - ขยายเวลาถึง 31 มีค 57 (110) พงศ์ผกา
26/02/2557 ประกาศ ขยายเวลารับสมัครแพทย์อบรมหลักสูตร FPL ปี 2557 (110) สุภาพรรณ
23/02/2557 ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทยเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2557 (74) สุภาพรรณ
30/01/2557 แจ้งผลงานการให้บริการผู้ป่วย AIDS ปี56 4 ไตรมาส และ พร้อมวงเงิน Initial Payment 57 (174)
24/01/2557 ประกาศผลงาน TB 57 ไตรมาส 1 (LAB+Workload) (207)
24/01/2557 แจ้งจัดสรรงบ QOF หน่วยบริการรัฐนอกสังกัด/เอกชน งวดที่ 1 (367) สุภาพรรณ
15/01/2557 แจ้งจัดสรรงบจัดการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 56 - งวดที่ 5 (16 ต.ค. - 30 พ.ย. 56) (252) พงศ์ผกา
14/01/2557 แจ้งเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการหน่วยรับส่งต่อปี 57 และโอนเงินงวด 1 (prepaid) (373) พงศ์ผกา
10/01/2557 แจ้งยอดTB Initial Payment 57 (LAB+WL) และมูลค่ายาที่เบิกไป (146)
08/01/2557 แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี 57 (161) พงศ์ผกา
08/01/2557 มติอนุ PP การใช้วัคซีน MMR ทดแทนกัน (131) พงศ์ผกา
27/12/2556 สปสช.เขต 9 นครราชสีมา ประกาศรับสมัครงาน หมดเขตรับสมัคร 19 มกราคม 2557 (569) ธนภัทร
25/12/2556 หนังสือแจ้งให้ตรวจสอบข้อมูล POP UC (ใช้จัดสรรงบ QOF) (314) สุภาพรรณ
25/12/2556 แจ้งจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวล่วงหน้าภาครัฐ สปสธ งวดที่ 2 ปี 57 (โอน 27 ธันวาคม 56) *จัดสรรไปพลางก่อน (420)
25/12/2556 ขอแจ้งอแนวทางการบันทึกข้อมูล ICD 10 การให้บริการคลินิกอดบุหรี่ ปี 2557 (174)
19/12/2556 ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูลประสบการณ์เวชปฏิบัติครอบครัว (FPL) ปี 2557 (109) สุภาพรรณ
09/12/2556 แจ้งจัดสรรงบจัดการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 56 - งวด 4 เดือน 1 ก.ย. - 15 ต.ค. 56 (228) พงศ์ผกา
21/11/2556 หนังสือแจ้งคำแนะนำการเบิกจ่ายชดเชยสิทธิอปท.และข้าราชการ(นอกเหนือ 168 แห่ง) (443)
08/11/2556 รพ.มหาราชนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์และชัยภูมิ โปรด Download คู่มือการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพที่ประชาชนได้รับจากเครือข่ายกลุ่มโรคอัตราตายสูง ปี57 สำหรับการดำเนินงานเครือข่ายกลุ่มโรคอัตราตายสูง ปี 2557 (365)
06/11/2556 หนังสือแจ้งเลื่อนประชุมใหญ่นายทะเบียน จาก25-26ธค.เป็น 16-17 มค.57(+กำหนดการ) (313)
04/11/2556 แจ้งแนวทางปฎิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข กรณีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/อปท. (496) สุพรรณี
03/11/2556 แจ้งรายชื่อหน่วยบริการที่ได้รับการสนับสนุน LA (LAB) ปี57 (222)
31/10/2556 แจ้งแนวทางการดำเนินงานงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ [Quality and Outcome Framework (QOF)] ปีงบประมาณ 2557 เขต 9 นครราชสีมา (2297) สุภาพรรณ
22/10/2556 แจ้งการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว สำหรับหน่วยบริการใหม่ ปีงบประมาณ 2557 (ล่วงหน้างวดที่ 1/57 ) ภาครัฐสังกัด สป.สธ เพิ่มเติม ** โอนแล้ว 6 พ.ย. 56/ (586)
20/10/2556 แจ้งจำนวนจัดสรรถุงยางอนามัยสำหรับคลินิค HIV/AIDS ปี57 (93)
17/10/2556 แจ้งการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัว (ล่วงหน้างวดที่ 1/57 ) ภาครัฐนอกสังกัด สปสธ และ ภาคเอกชน (โอน 31 ตุลาคม 56) (329)
17/10/2556 แจ้งแก้ไขการจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์คุณภาพหน่วยรับส่งต่อ ปี 2556 (267) พิณทิพย์
16/10/2556 แจ้งจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวล่วงหน้าภาครัฐ สปสธ งวดที่ 1 ปี 57 (โอน 18 ตุลาคม 56) *จัดสรรไปพลางก่อน (589)
16/10/2556 แจ้งดาวน์โหลดสไลด์บรรยายชี้แจงงบกองทุนปี 2557 และ เขตบริการสุขภาพนครชัยบุรินทร์ สัญจร 4 จังหวัด (849)
04/10/2556 แจ้งดาวน์โหลดคู่มือการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 4 เล่ม (999)
02/10/2556 หนังสือเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติการขอรับขดเขยต่สบริการสาธารณสุข สิทธิข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ระบบ National Clearing House (343) พรพิศ
02/10/2556 หนังสือแจ้งเวียนของกรมบัญชีกลางเรื่อง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการ (381) พรพิศ
30/09/2556 แจ้งผลงานTB 3 งวดพร้อมยอดจัดสรรส่วน DOTsและ Case Finding (163)
28/09/2556 ประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเวชระเบียนและผู้ตรวจสอบเวชระเบียน (159) พรพิศ
25/09/2556 New >> แจ้งการจัดสรรแพทย์แผนไทย (การสั่งยาใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ) งวดที่ 4/2556 (389) พงศ์ผกา
25/09/2556 ด่วน : แจ้งขยายกลุ่มเป้าหมายให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (100) พงศ์ผกา
25/09/2556 แจ้งจัดสรรงบจัดการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 56 - งวดที่ 3 เดือนสิงหาคม (142) พงศ์ผกา
19/09/2556 ประกาศเช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นประจำปีงบประมาณ2557 (50) ธนภัทร
12/09/2556 ด่วนค่ะ : ขอความร่วมมือเร่งรัดการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ - สิ้นสุดการรณรงค์ 30 ก.ย. 56 (111) พงศ์ผกา
09/09/2556 แจ้งจัดสรรงบจัดการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 56 - งวดที่ 2 เดือนกรกฎาคม (160) พงศ์ผกา
09/09/2556 สธ. แจ้งเลื่อนการให้วัคซีน MMR ในเด็กอายุ 9-12 เดือน (159) พงศ์ผกา
05/09/2556 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ PCA "Basic Primary Care Approach & Coaching" วันที่ 10-13 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (119) สุภาพรรณ
04/09/2556 แจ้งวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR สายพันธุ์ Jerrilyn สำหรับเด็ก 9 เดือน ) ขาดคราว (282) พงศ์ผกา
03/09/2556 ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 10 (80) สุพรรณี
03/09/2556 ข้อมูลปฏิเสธการจ่ายชดเชยรองเท้าเบาหวาน(1ตค. 55 -30 เมย.56) (173) พรพิศ
02/09/2556 ภายใต้กระแสหลักของระบบบริการ มีกระแสเสริมที่สำคัญเพื่อเติมเต็ม ให้ครบทั้ง กาย ใจ จิต วิญญาณ ในการดูแลประชาชน ตลอด ๕ ปีที่ทำเชิงคุณภาพ (59)
02/09/2556 ภายใต้กระแสหลักของระบบบริการ มีกระแสเสริมที่สำคัญเพื่อเติมเต็ม ให้ครบทั้ง กาย ใจ จิต วิญญาณ ในการดูแลประชาชน ตลอด ๕ ปีที่ทำเชิงคุณภาพ (43)
02/09/2556 แจ้งการประมวลผล Point OP/PP Individual Data (งวด 1-4/2556) (1056)
27/08/2556 ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ National Forum on Birth Defects and Disabilities (105)
21/08/2556 ผลการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สัปดาห์ที่ 12 (27 พ.ค. - 18 ส.ค. 56) (132) พงศ์ผกา
20/08/2556 แจ้งการจัดสรรแพทย์แผนไทย (การสั่งยาใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ) งวดที่ 2-3/2556 (586) พงศ์ผกา
18/08/2556 รายงานการเฝ้าระวังข้อมูล OP/PP Individual Data (การส่งข้อมูล NCDSCREEN ในผู้เสียชีวิต) (396)
17/08/2556 บทความเรื่องราวดี ในบ้านเลขที่ 9 ที่น่าอ่าน (84)
04/08/2556 ข่าวดี อบรมแพทย์ฟรี ในหัวข้อการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน (174)
29/07/2556 แจ้งจัดสรรงบจัดการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 56 - งวด 1 เดือนมิถุนายน (276) พงศ์ผกา
27/07/2556 แจ้งผลการประเมินเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ/งบสนับสนุน ปี 2556 (577) สุภาพรรณ
25/07/2556 แจ้งจัดสรรล่วงหน้างวดที่ 4 งบผู้ป่วยใน IP (โอนพฤหัสบดีที่ 25 ก.ค.56) (220)
24/07/2556 update !! ข้อมูล OP/PP Individual Data 2556 (479)
07/07/2556 update ข้อมูลการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล ข้อมูล ณ 7 กรกฎาคม 2556 10.52 น. (334)

Total 895 Record : 5 Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Next

© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875