National Health Security Office (NHSO) Region 9, Nakhonratchasima
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

news

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเสนอเรื่องบุคคลหรือองค์กรที่ควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2563...

19/06/2563

อ่านเพิ่มเติม
news

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทนระดับจังหวัด เพื่อเข้าไปคัดเลือกเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔...

21/11/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

แจ้งจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2562...

13/09/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาความร่วมมือในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพร่วมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 2562...

18/07/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

แนวทางปฏิบัติในการประเมินผู้ป่วยที่มีประวัติตับแข็ง (Liver cirrhosis)
ในการรักษาทางทันตกรรม...

04/07/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการ เรื่องการให้คำแนะนำและการบันทึกความยินยอม
การเลือกรับการรักษาด้วยยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่ไม่อยู่ในสิทธิตามกฏหมาย
ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...

04/06/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกันเองเป็นอนุกรรมการ หลักประกันสุขภาพระดับเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๙ นครราชสีมา...

21/05/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น อปสข.เขต ๙ นครราชสีมา...

12/05/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

ประกาศรับสมัคร คัดเลือกกันเอง เป็น อปสข.เขต 9 นครราชสีมา...

01/05/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.ยกเทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี โชว์ผู้แทน 20 ประเทศ ตัวอย่างดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง...

12/02/2562

อ่านเพิ่มเติม