National Health Security Office (NHSO) Region 9, Nakhonratchasima
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น อปสข.เขต ๙ นครราชสีมา

ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๙ นครราชสีมา 


การคัดเลือกอนุกรรมการ ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน
(๑)   การแพทย์และสาธารณสุข
(๒)   กฎหมาย
(๓)   การเงินการคลัง
(๔)   บริหาร
(๕)   สื่อสารมวลชน
(๖)   ปราชญ์ชาวบ้าน

วันที่รับสมัคร    ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

*เอกสารไฟล์แนบ