National Health Security Office (NHSO) Region 9, Nakhonratchasima
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ผลการดำเนินงาน

Download เอกสารประกอบการประชุม

ประกาศ รายชื่อPCC ที่ได้รับคัดเลือกเขต 9

รายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติม สำหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปีงบประมาณ 2564

 

ไฟล์ดาวน์โหลด