National Health Security Office (NHSO) Region 9, Nakhonratchasima
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ผลการดำเนินงาน

Download เอกสารแนวทางการดำเนินงาน

PR_อคม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกันเองเป็นคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่   

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา


ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 


 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

นางเนตรนภา ประชายะกา 

ตำแหน่ง หัวหน้างาน ระดับ ๐๓

โทรศัพท์ ๐๖๑-๔๒๑-๔๖๐๒ 

โทรศัพท์สำนักงาน ๐๔๔-๒๔๘-๘๗๐-๔ ต่อ ๕๖๕๒