National Health Security Office (NHSO) Region 9, Nakhonratchasima
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ผลการดำเนินงาน

Download เอกสารแนวทางการดำเนินงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกกันเองเป็น อปสข.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกกันเองเป็นคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๙ นครราชสีมา 


ดาวน์โหลดไฟล์  

 ขอให้ผู้มีสิทธิตามรายชื่อดังกล่าว เข้าร่วมประชุมคัดเลือกกันเอง เป็นคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)


 

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

นางวันทา  หวังเลี้ยงกลาง

ตำแหน่ง ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ

โทรศัพท์ ๐๙๒-๒๔๖-๕๗๕๕

โทรศัพท์สำนักงาน ๐๔๔-๒๔๘-๘๗๐-๔