National Health Security Office (NHSO) Region 9, Nakhonratchasima
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ผลการดำเนินงาน

Download เอกสารแนวทางการดำเนินงาน

ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทน อบต. และ ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมคัดเลือกกันเองเป็นผู้แทน อบต ระดับจังหวัด

...

ไฟล์ดาวน์โหลด