ระบบกำกับติดตามรายงานการเบิกจ่ายเงินค่าเสื่อม

รายงานการก่อหนี้ผูกพันเงินค่าเสื่อมตามแผนขอสนับสนุน ปีงบประมาณ 2557 - 2559 (สถานะตรวจรับและทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว)

กรุณารอสักครู่...