สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด HOT NEWSDownload

     

แจ้งการโอนเงินเหมาจ่ายรายหัวล่วงหน้า สำหรับหน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัด และเอกชน (โอนวันที่ 30 ตุลาคม 58)


แจ้งการโอนเงินเหมาจ่ายรายหัวล่วงหน้า สำหรับหน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัด และเอกชน (โอนวันที่ 30 ตุลาคม 58)
 santawee.k   

Project Manager : สัณทวี เข็มขัด
044-248870-4 #5658, 090-197-5228
santawee.k@nhso.go.th
10/11/2558 09:44 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875