สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด HOT NEWSDownload

     

แนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปี 2560


• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (วัคซีน BCG, HB, dT, OPV, IPV, MR และ JE เพื่อเก็บตกที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามกำหนดปกติ • นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วัคซีน HPV ทุกราย) • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วัคซีน dT ทุกราย)
 pongpaka.p   

Project Manager : พงศ์ผกา ภัณฑลักษณ์
044-248870-4 #5670, 090-8808234
pongpaka.p@nhso.go.th
26/06/2560 11:26 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875