สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด HOT NEWSDownload

     

ประกาศรับสมัครอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่และอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข


ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการเขต ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ได้แก่ 1.อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ 2.อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบริการสาธารณสุข
 wanta.w   

Project Manager : วันทา หวังเลี้ยงกลาง
044-248870-4 #, 092-246-5755
wanta.w@nhso.go.th
25/10/2560 09:2 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875