สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด HOT NEWSDownload

     

เปิดขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน ๓ ด้าน เพื่อใช้สิทธิคัดเลือกอนุกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานและบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ นครราชสีมา เปิดขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน ๓ ด้าน เพื่อใช้สิทธิคัดเลือกอนุกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานและบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่
 saneewan.s   

Project Manager : เสนีย์วรรณ์ เสนียุทธ์
044-248870-4 #5661, 090-197-5224
saneewan.s@nhso.go.th
01/11/2560 13:23 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875