สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด DOWNLOADDownload 1

     

สไลด์นำเสนอประชุมชี้แจงงบ 61 สัญจร 4 จังหวัด !!!


สไลด์นำเสนอประชุมชี้แจงงบ 61 สัญจร 4 จังหวัด !!! จังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมือง จ.ชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 santawee.k   

Project Manager : สัณทวี เข็มขัด
044-248870-4 #5658, 090-197-5228
santawee.k@nhso.go.th
02/11/2560 17:39 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875