สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด DOWNLOADDownload 1

     

แจ้งแนวทางการบริการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)


1.ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2561 2.แนวการบริหารงบQOF ปี 2561 R9_ปรับตามมติ
 tunyamai.c   

Project Manager :
044-248870-4 #,
@nhso.go.th
19/01/2561 10:43 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875