สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด HOT NEWSDownload

     

แจ้งจัดสรรงบแพทย์แผนไทยปี 2561 งวดที่ 1 (เกณฑ์ศักยภาพ)


แจ้งจัดสรรงบแพทย์แผนไทยปี 2561 งวดที่ 1 (เกณฑ์ศักยภาพ)
 pongpaka.p   

Project Manager : พงศ์ผกา ภัณฑลักษณ์
044-248870-4 #5670, 090-8808234
pongpaka.p@nhso.go.th
23/01/2561 10:30 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875