สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด DOWNLOADDownload 1

     

การบันทึกข้อมูลลงทะเบียนผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย


การบันทึกข้อมูลลงทะเบียนผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
 pintip.g   

Project Manager :
044-248870-4 #,
@nhso.go.th
07/03/2561 08:24 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875