สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด HOT NEWS


     

ลงทะเบียนออนไลน์ ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562 (จ.นครราชสีมา, จ.บุรีรัมย์, จ.สุรินทร์ และ จ.ชัยภูมิ)
    *เอกสารประกอบการประชุม.
  1. แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำ และหน่วยบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2561
  2. แนวทางการตรวจสอบประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป ปีงบประมาณ 2561
  3. ส่วนที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2562

 anit.b   

Project Manager : อานิตย์ โรจนอภิพัฒน์
044-248870-4 #5673, 090-197-5229
anit.b@nhso.go.th
05/04/2561 11:55 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875