สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด HOT NEWS


     

ลงทะเบียนออนไลน์ ประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรม CPP และโปรแกรมระบบประเมินหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562 (จ.นครราชสีมา, จ.บุรีรัมย์, จ.สุรินทร์ และ จ.ชัยภูมิ)
    *ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม.
  1. คู่มือระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ CPP : Contracting Provider Profile
  2. คู่มือระบบประเมินหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562

 anit.b   

Project Manager : อานิตย์ โรจนอภิพัฒน์
044-248870-4 #5673, 090-197-5229
anit.b@nhso.go.th
11/06/2561 16:44 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875