สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด HOT NEWS


     

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกำกับติดตามการใช้งานเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์


ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกำกับติดตามการใช้งานเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (อปท.) สำหรับ อปท. ในพื้นที่ นครชัยบุรินทร์
ได้ที่
 • กดที่นี่เพื่อลงทะเบียน


 • หน่วยงานใดสามารถเข้าระบบแบบใหม่ ด้วยการใช้บัตรประชาชน แบบ Smart Card ได้แล้ว จะประสงค์เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ได้

  หากมีปัญหาในการติดตั้งโปรแกรม ขอให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องอ่าน Smart Card มาในวันประชุมด้วย

  !! สำคัญมาก !!
  ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนำบัตรประชาชนแบบ Smart Card ของท่าน มาในวันประชุมด้วย
  พร้อมเตรียม PIN Code ของบัตรปชช. (เลข 4 หลัก) โดยสามารถไปขอรหัส PIN Code ได้ที่ สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักงานเขต หรือเทศบาล แห่งใดก็ได้ทั่วประเทศ


   chanokchut.y  

  Project Manager : ชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์
  044-248870-4 #5668, 085-859-8488
  chanokchut.y@nhso.go.th
  21/06/2561 17:34 น.  © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
  154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875