สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด DOWNLOADDownload 1

     

เอกสารประกอบการประชุมบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะลงทุน (ค่าเสื่อม)


เอกสารประกอบการประชุมบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะลงทุน (ค่าเสื่อม)
 pornpis.n   

Project Manager : พรพิศ หนองขุ่นสาร
044-248870-4 #5669, 081-170-3915
pornpis.n@nhso.go.th
14/08/2561 12:41 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875