สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด HOT NEWSDownload

     

ประกาศรับสมัครพนักงานโครงการ งานตรวจสอบเวชระเบียน ปีงบประมาณ 2562


ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมา มีความประสงค์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (พนักงานโครงการ ) งานตรวจสอบเวชระเบียน ของปีงบประมาณ 2562 (ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศ และ สามารถ download เอกสารใบสมัครได้ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมด้วยนี้
 athittaya.m   

Project Manager : อทิตยะ มาศมนัส
044-248870-4 #5676, 086-582-1377
athittaya.m@nhso.go.th
10/09/2561 09:38 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875