สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด HOT NEWSDownload

     

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์


ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา ได้เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ(พนักงานโครงการ) งานตรวจสอบเวชระเบียน ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา ขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อสอบสัมภาษณ์ ดังรายละเอียดที่ได้แนบมาพร้อมด้วยนี้
 athittaya.m   

Project Manager : อทิตยะ มาศมนัส
044-248870-4 #5676, 086-582-1377
athittaya.m@nhso.go.th
17/09/2561 15:35 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875