สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด HOT NEWSDownload

     

แจ้งจัดสรรงบแพทย์แผนไทยปี 2561 งวดที่ 2 (ผลงานบริการ)


แจ้งจัดสรรงบแพทย์แผนไทยปี 2561 งวดที่ 2 (ผลงานบริการ) โอนเงิน 24 ก.ย. 61
 pongpaka.p   

Project Manager : พงศ์ผกา ภัณฑลักษณ์
044-248870-4 #5670, 090-8808234
pongpaka.p@nhso.go.th
28/09/2561 11:36 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875