สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียด DOWNLOADDownload 1

     

เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงการบันทึกบัญชี สปสธ วันที่ 16-17 ม.ค. 62 !!!


กรุณาปริ้น หรือ โหลดไฟล์ เพื่อใช้ในการประชุม ไม่มีเอกสารแจกหน้าห้องประชุม
 santawee.k   

Project Manager : สัณทวี เข็มขัด
044-248870-4 #5658, 090-197-5228
santawee.k@nhso.go.th
18/12/2561 15:07 น.© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875