สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบทะเบียนบุคลากร อปท. ครู ก. (รุ่นที่ 1)


วันที่ 22/01/2561 - 22/01/2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมแคนทารี โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 19/01/2561 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : หน่วยงานตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายในการประชุม หน่วยงานละ 3 ท่าน นายทะเบียน,เจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากร,เจ้าหน้าที่ทะเบียนการเงิน
รายละเอียดเพิ่มเติม : รุ่นที่ 1 - ประชุม วันที่ 22 มกราคม 2561
N9370 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
N6922 เทศบาลนครนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
N1998 เทศบาลเมืองบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
N7597 เทศบาลเมืองเมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
N7615 เทศบาลเมืองปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
N7618 เทศบาลเมืองสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
N2061 องค์การบริหารส่วนตำบลโบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
N2123 องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
N9376 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
N6858 เทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
N1090 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
N0978 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
N0988 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20151209131108.jpg   

Project Manager : ชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์
044-248870-4 #5668, 085-859-8488
chanokchut.y@nhso.go.th
09/01/2561 16:05 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875