สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบทะเบียนบุคลากร อปท. ครู ก. (รุ่นที่ 2)


วันที่ 24/01/2561 - 24/01/2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมแคนทารี โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 19/01/2561 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : หน่วยงานตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายในการประชุม หน่วยงานละ 3 ท่าน นายทะเบียน,เจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากร,เจ้าหน้าที่ทะเบียนการเงิน
รายละเอียดเพิ่มเติม : รุ่นที่ 2 - ประชุม วันที่ 24 มกราคม 2561
N9371 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
N6975 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
N2746 เทศบาลเมืองชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
N7633 เทศบาลเมืองนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
N9048 องค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
N2740 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
N9372 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
N7360 เทศบาลเมืองสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
N5915 องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
N5934 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
N6022 องค์การบริหารส่วนตำบลทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20151209131108.jpg   

Project Manager : ชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์
044-248870-4 #5668, 085-859-8488
chanokchut.y@nhso.go.th
09/01/2561 16:08 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875