สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ สปสช. เขต ๙


วันที่ 12/02/2561 - 13/02/2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมแคนทารี โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 08/02/2561 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำของหน่วยงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม : หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจองห้องพัก กรุณาติดต่อ คุณพูนชัย โทร.089-4282862ดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ poonchai.t.jpg   

Project Manager : พูนชัย ไตรภูธร
044-248870-4 #5660, 089-428-2862
poonchai.t@nhso.go.th
25/01/2561 17:22 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875