สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบทะเบียนบุคลากร อปท. (จ.สุรินทร์)


วันที่ 16/03/2561 - 16/03/2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 09/03/2561 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : นายทะเบียน หรือ ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับพัสดุ หน่วยงานละ 1 ท่าน (ตามรายชื่อหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย)ดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20151209131108.jpg   

Project Manager : ชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์
044-248870-4 #5668, 085-859-8488
chanokchut.y@nhso.go.th
26/02/2561 13:54 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875