สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมโครงการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ ** ที่พักติดต่อโรงแรมโดยตรงงดจองหน้านี้


วันที่ 29/03/2561 - 30/03/2561 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 26/03/2561 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : 1.เจ้าหน้าที่การเงินบัญชีหน่วยบริการ สังกัด สป สธ ตามรายชื่อแนบ แห่งละ 1 คน 2.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดละ 1 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม : *** ติิดต่อจองที่พักได้โดยตรงกับโรงแรมที่พักหรือโรงแรมใกล้เคียง **** งดจองที่พักหน้าลงทะเบียนนี้ ****** โรงแรมใกล้เคียง โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ โรงแรมทีเคพาเลซ โรงแรมไมด้าแจ้งวัฒนะ หรือโรงแรมอื่นๆดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20141121135408.jpg   

Project Manager : สัณทวี เข็มขัด
044-248870-4 #5658, 090-197-5228
santawee.k@nhso.go.th
10/03/2561 12:36 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875