สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

รายละเอียดการประชุม     

ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการจัดบริการล้างไตทางช่องท้อง


วันที่ 26/03/2561 - 27/03/2561 เวลา 08-30 - 16.30 น.
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม โรงแรมเคนซิงตัน อิงลิช การ์เด้น รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 25/03/2561 *
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : เบิกค่าเดินทางและค่าที่พักจากสปสช.เขต 9 นครราชสีมา ***ค่าเดินทางเหมาจ่ายตามระยะทาง รพ.ละ 1 คันดาวน์โหลดเอกสาร ลงทะเบียนและตรวจสอบรายชือ 20160319141334.jpg   

Project Manager : อรุณรัศม์ กุนา
044-248870-4 #5672, 090-197-5223
arunruch.k@nhso.go.th
12/03/2561 13:16 น.
© สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ชั้น 3 ถนนมนัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248871-4 โทรสาร 044-248875